Salvaspazio!

Caro papà

Ci impiegherà un pò per digerirla!